top of page
9ff78156-ecdf-45b8-8ce9-db9a5e806319.jpeg

Trude Berg

Trude Bergs arbeider består av skjøre keramiske fragmenter med referanser til arkitektoniske elementer, bærekonstruksjoner og armeringsjern. Hun undersøker  kompleksiteten i den menneskelige væren og våre interaksjoner.

Strukturene symboliserer det som ofte blir oversett eller ansett som ubetydelig og verdiløst, men stiller også spørsmål ved de tilsynelatende hierarkiske forholdene mellom det emosjonelle og det logiske og mellom det solide og det sårbare.

img_5025.jpeg
  • Instagram
bottom of page