top of page
241093048_10227242760602828_8540227711652926940_n.jpeg

Biletkunstnar Lidunn Lindø

Utdanna biletkunstnar frå Vestlandets kunstakademi og Myndlist og handiđaskólin Islands (kunstakademiet på Island).

Grunnfag i kunsthistorie ved UiB.

Praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskolen i Bergen. 

 

Eg er oppteken av ulike virkelighetsmodeller og (kunst)-forståelser som mennesker rører seg gjennom, historisk og kulturelt. Som blir uttrykt gjennom kunst,- og på andre arenaer.

Eg er oppteken av naturen, både som direkte inspirator for meg, men også som idé i våre ulike og skiftande kulturar i samfunnet. 

 

I undervisning legg eg vekt på kreativitet som kunnskap. Og at desse to faktorane er uløyseleg samanføydd. Eg vil gjerne at elevar skal oppdaga den konsentrerte gleda i kunstneriske prosesser, enten ein trur ein "ikkje kan" eller vil oppdaga meir og strekka seg lenger.

 

Atelieret mitt på Galleri Oker er i "Hytten."

Her her held eg også kurs som blir annonsert på facebooksida "Lindø Kunstverkstad" og også delt på "Galleri Oker" sine sider og andre stader.

241169990_10227241829539552_3438851639330616301_n.jpeg
bottom of page